Váš rádce ve světě levných letenek

Ochrana soukromí

Provozovatelem těchto internetových stránek je informace o zpracování osobních údajů


Cestovní kancelář Boris Nakladov – Atlantis tour- Atlantis Air Service ( dále jen „Atlantis“) IČ 10196307, místo podnikání Petrské náměstí 1/1186, Praha 1.


je popsáno zejména, jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je účel zpracování těchto osobních údajů, komu osobní údaje předáváme a jaká jsou práva zákazníků v oblasti přístupu k osobním údajům o nich shromážděných.
V zásadách o ochraně soukromí Atlantis poskytuje zákazníkům jako zprostředkovatel (obstaravatel) tyto služby: Prodej letenek, zajištění hotelového ubytování, půjčení automobilu, zprostředkování cestovního pojištění, zajištění okružních plaveb, obstarání víz popř. další doplňkové služby. Za účelem realizace objednaných služeb zpracováváme běžné osobní údaje zákazníků (Naši zákazníci tyto osobní údaje uvádějí v objednávkových formulářích). Běžnými osobními údaji zákazníků se rozumí jméno a příjmení a při prodeji letenek on-line dále, kontaktní adresa a kontaktní telefonní číslo. Poskytnutí těchto osobních údajů ze strany zákazníků je dobrovolné, je však podmínkou pro poskytnutí služeb zprostředkovatelských resp. obstaravatelských a prodejních. Anonymním osobám nelze zprostředkovatelské (obstaravatelské) a prodejní služby poskytnout. Běžné osobní údaje zákazníků jsou elektronicky (zejména prostřednictvím globálních rezervačních systémů) předávány přímo poskytovatelům jednotlivých služeb tj. leteckým společnostem, hotelům, autopůjčovnám, pojištˇovnám a lodním společnostem. Tyto údaje jsou zabezpečeny šifrováním. Zpracování osobních údajů v Atlantisu je ukončeno při realizaci smluvního vztahu. Tato doba se prodlužuje o zákonem stanovenou reklamační lhůtu.
Jakmile je zpracování osobních údajů ukončeno, podle daňových předpisů, předpisů o účetnictví a archivnictví popř. předpisů IATA se daňové doklady, které obsahují běžné osobní údaje zákazníků(jméno, příjmení, adresa) nebo elektronické letenky a anonymizované písemné podklady k daňovým dokladům ukládají do archivu, který je zabezpečen proti přístupu neoprávněných osob. Při vystavení daňového dokladu (faktury) se běžné osobní údaje zapisují do databáze zákazníků Atlantisu. Tato databáze slouží výhradně pro vnitřní vlastní potřebu Atlantisu a to pro případný kontakt s Vámi a pro zasílání nabídky našich služeb. Běžné osobní údaje, které jste nám sdělili, jsou v databázi uloženy po dobu 10 let od okamžiku vystavení daňového dokladu a pak jsou z databáze vymazány.

POKUD SI NEPŘEJETE, ABY VAŠEOSOBNÍ ÚDAJE v rozsahu jméno, příjmení, adresa, (mailová nebo kontaktní) byly v této databázi uloženy, prosíme, abyste nám to sdělil/la písemně na adresu atlantis@aas.cz a my vaše osobní údaje z databáze VYŘADÍME (vymažeme).

Při použití webových formulářů popř. internetového sdělení předpokládáme, že souhlasíte s použitím vámi sdělených osobních údajů pro daný účel. Při zpracování vašich osobních údajů dbáme na to, aby naši zaměstnanci dodržovali pravidla ochrany vašeho soukromí, která jsou stanovena zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“).
Pokud Atlantis požádáte o informaci o zpracování svých osobních údajů, tuto informaci vám bez zbytečného odkladu poskytneme podle ustanovení § 12 odst. 1 zákona. Ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona budeme od vás požadovat úhradu nákladů nezbytných na poskytnutí takové informace.
Pokud jako tzv. subjekt údajů zjistíte nebo se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení a o odstranění takto vzniklého stavu (kupř. blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů). Pokud je vaše žádost shledána jako oprávněná, Atlantis je povinen neprodleně odstranit závadný stav. Pokud by Atlantis vaší žádosti nevyhověl můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 17000 Praha 7. Podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona se na tento Úřad můžete obrátit i přímo.


Informace o zpracování rodného čísla pro zprostředkování cestovního pojištění.
Atlantis je zprostředkovatelem Evropské cestovní pojišťovny a Všeobecné zdravotní pojištˇovny. Pro účely sjednání pojištění je podle zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění pojistitel oprávněn zabezpečit identifikaci pojistníka a pojištěné osoby. Tato identifikace se provádí prostřednictvím rodného čísla. Uvedení rodného čísla při uzavírání pojistné smlouvy přímo v cestovní kanceláři (tedy ne při uzavírání pojistné smlouvy on-line) je dobrovolné, ovšem je podmínkou zprostředkování uzavření smlouvy o cestovním pojištění( postup podle ustanovení § 13 c písm. b) zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech v platném znění.) Rodné číslo je elektronicky předáváno pojistiteli a v naší dokumentaci je následně vymazáno, takže vaše rodná čísla neshromažďujeme.

Telefonické objednávky a dotazy


+420-224-890-808

Volejte od 8 -18 hodin ,

Pondělí - Pátek

Parkování na letišti
Parkování na letišti
Doporučte nás